Новини

По настоящем фирмата работи по реализирането на одобрен проект по мярка 4.1., а именно засаждане на нови около 40 дка смокинови насаждения и изграждане на стопанска постройка за сортиране и краткотрайно съхранение на продукцията.

Предстои изграждане и на цех за преработка и производство на сладка от смокини по домашни рецепти. За целта са закупени стари стопански постройки, които ще бъдат преустроени за нуждите на производството.