ЗА НАС

ЕТ РАЙС – ПЕНКА ВЛАХОВА е създадена през 2009г. с основна дейност селско, стопанство. За периода от 2009 до 2012 година основната дейност на фирмата е насочена в производството на ориз. През 2012г. ЕТ РАЙС – ПЕНКА ВЛАХОВА открива нови възможности в производството на други видове култури и започва реализацията на нов инвестиционен проект по Програма за развитие на земеделските райони. Фирмата се спира на смокинята като основен продукт в бъдещото си овощно стопанство.

 

В периода 2013-2014г. са създадени смокинови насаждения в района на едно от най - топлите и благодатни кътчета на България – Сандански, в с. Хотово. Района на Сандански е с най-продължителното слънцегреене за България, което благоприятства за отглеждането на качествена продукция и постигане на добри резултати. Усилията по проекта са насочени към производство на биологични смокинови продукти от вида на пресни плодове, сладка от зелени и зрели смокини и смокинови листа за чай.

 

С цел осигуряване на качествени, вкусни и естествени продукти ЕТ РАЙС – ПЕНКА ВЛАХОВА е регистриран като производител на биологично производство и гарантира за очакваните от потребителя качества на предлаганите продукти. Нашите продукти са произведени съгласно стриктни правила, чиято цел е опазването на околната среда и покриване на стандартите за биологично производство. Насажденията се третират само с предвидените за биологичното производство торове и препарати, което гарантира високо качество на продуктите и удовлетвореност на крайния потребител. Създадено е модерно и независимо стопанство, произвеждащо конкурентноспособна продукция с оглед на цена и качество, отговаряща на международните стандарти.